Okuldayız: Üsküdar Projesi - Faaliyet Kolaylaştırıcısı Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Drama ile Desteklenmeleri-1 | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Okuldayız: Üsküdar Projesi - Faaliyet Kolaylaştırıcısı Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Drama ile Desteklenmeleri-1

Paylaş

Faaliyet Kolaylaştırıcısı Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Drama ile Desteklenmeleri-1

Üsküdar Kaymakamlığı iş birliğiyle, SOYAÇ'ın koordinasyon ve yürütücülüğünde, 40 öğretim elemanı ve profesyonel ile 86 üniversite öğrencisinden oluşan proje ekibi ile travma bilgisine dayalı disiplinlerarası sistem yaklaşımıyla okul tabanlı sürdürülen Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde görev alan Maltepe Üniversitesi’nden psikoloji, sosyal hizmet bölümleri ile hemşirelik yüksekokulu; Marmara Üniversitesi’nden beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerine yönelik bir yaratıcı drama atölyesi, Üsküdar Selami Ali Kültür Merkezi’nde, bugün gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı Drama Uygulayıcısı Kıvanç Erdoğan yürütücülüğünde düzenlenen bu atölye çalışması, yaratıcı drama yolu ile projede yer alan faaliyet kolaylaştırıcısı üniversite öğrencilerinin desteklenerek disiplinlerarası işbirliğini, gruplar arasındaki birlik ve uyumu artırmayı hedeflemiştir.