Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Konferansı | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Konferansı

Paylaş

EMPAQT Proje ekibi proje, araştırma, uygulama ve eğitim politikası alanındaki çalışmalarınızı paylaşmak üzere uluslararası konferans düzenlemiştir.

Uluslararası Konferans Okul terkinin önlenmesine yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları

Konferans 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marma Hotel, İstanbul’da yapılmıştır.

Konferans temaları:

 • Okul terkinin önlenmesine yönelik Avrupa’daki eğitim politikaları
 • Okul terkinin önlenmesi için bir araç olarak “iletişim”
 • Dezavantajlı grupların eğitimi için örnek uygulamalar
 • Sosyal ve duygusal öğrenme
 • Okullarda çalışan psikolojk danışmanların rolleri ve karşılaştıkları zorluklar
 • Kapsayıcı bir eğitim için pedagojik formasyon
 • Öğrencinin eğitime katılımının arttırılması
 • Okul terkinin önlenmesi için kurumların eşgüdümlenmesi

Okul terkinin önlenmesi için pedagojik yöntemler ve diğer çözüm yolları konusunda fikir paylaşımında bulunmak üzere öğretmenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, eğitim alanında çalışan politika yapıcılar ve karar vericiler, milli eğitim bakanlığı temsilcileri, yerel yönetimler ve tüm ilgililer  konferansa davetlimiştir.

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Genel toplantılarda simultane çeviri yapılmıştır.

Uygulama projeleri ve ön çalışmaların sonuçları poster olarak sunulmuştur.

Konferans katılımcılarına katılım belgesi verilmiştir.

Konferansa ev sahipliği yapan kurum:

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)

2010 Yılında kurulan SOYAÇ, sokakta yaşayan ve risk altında olan çocuklar, çocukların aileleri ve onlarla çalışanları desteklemek üzere ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile uygulama ve araştırma projeleri  gerçekleştirmektedir. SOYAÇ, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar için bir üniversite bünyesinde kurulmuş ilk ve terk merkezdir.  SOYAÇ projeleri üniversitenin psikolojiden güzel sanatlara çeşitli bölümünlerinin öğrencilerinin aktif katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

Konferansı düzenleyenler:

 • Trakia Universitesi, Bulgaristan
 • Center for Creative Training Association, Bulgaristan
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Romanya
 • AFP Patronato San Vincenzo, Italya
 • Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye
 • Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Türkiye
 • Malta Universitesi, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, Malta
 • Silistra Bölge Eğitim Departmanı, Bulgaristan

 

Konferans yeri

Marma Hotel

Büyükbakkalköy Mahallesi,

Maltepe Üniversitesi,

Marmara Eğitim Köyü No:34857,

Maltepe – İSTANBUL

KONFERANS MASRAFLARI

Konferansa katılım ücretsizdir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 15 Şubat 2018

 

Uluslarararası konferansa yapacağınız katkıya ait aşağıdaki kriterele uygun bir özetin gönderilmesi rica olunur.

 

ÖZET BİLDİRİ İÇERİĞİ

Konuşmacının adı soyadı, bağlı olduğu kurum ve iletişim bilgisi,

 

Özetin başlığı

Konferans temaları

 • Okul terkinin önlenmesine yönelik Avrupa’daki eğitim politikaları
 • Okul terkinin önlenmesi için bir araç olarak “iletişim”
 • Dezavantajlı grupların eğitimi için örnek uygulamalar
 • Sosyal ve duygusal öğrenme
 • Okullarda çalışan psikolojk danışmanların rolleri ve karşılaştıkları zorluklar
 • Kapsayıcı bir eğitim için pedagojik formasyon
 • Öğrencinin eğitime katılımının arttırılması
 • Okul terkinin önlenmesi için kurumların eşgüdümlenmesi

 

Konuşmacının kısa profesyonel özgeçmişi

 Özet

 Katkı türü:

 • Workshop (45 dakika ya da 1 saat)
 • Sunuş  (30 dakika)
 • Panel
 • Poster sunumu

 ÖZET FORMATI

 • İngilizce ve Türkçe özet
 • Özet 300 sözcüğü -boşluklu 2000 karakteri geçmemelidir (yazar adları ve kurum adları dahildir).

 

 

ULUSLARARASI KONFERANSIN KONUSU

 

Uluslararası conferans

Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

 

Nitelikli ve etkili eğitimin anahtarı – empatik ve destekleyici öğretmenler- (EMPAQT)

 

EMPAQT Projesinin genel amacı dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ oluşturulmuştur.

 

EMPAQT Konsorsiyumu,  öğretmenlere, öğrencilerinin kişisel gelişimlerini destekleyecek, onların sosyal ve duygusal yeterliliklerini geliştirmeleri sağlayan, yansıtıcı öğretim ve öğrenme anlayışıyla, empatik, şiddet içermeyen bir iletişim ve öğrencilerin kariyer planlamalarında yardımcı olacak  bir yaklaşım sunar.

 

Proje, öğretmen eğitiminin yenilikçi bir şekilde şekillenmesi için  kanıta dayalı, sürekli mesleki gelişimi en uygun hale getiren  “aşağıdan-yukarıya” yaklaşımını sunar.

 

Proje web-sitesi: http://empaqt.eu

 

“Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları” uluslararası konferansı okul terkinin önlenmesi için uygun eğitim politikaları ve uygulamalarının geniş katılımlı bir şekilde  tartışılmasına fırsat yaratmayı amaçlamaktadır.