Öğretmen Eğitim Programı: Risk Altındaki Çocukların Sınıf Ortamında Desteklenmesi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Öğretmen Eğitim Programı: Risk Altındaki Çocukların Sınıf Ortamında Desteklenmesi

Paylaş

220920171113162223430

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Malta, Bulgaristan ve Romanya’nın da ortak olduğu proje kapsamında geliştirilen öğretmen eğitim programının pilot uygulaması Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 11-15 Eylül’de Muğla’da yapılmıştır.

Okulu terk etme riski ile karşı karşıya olan öğrencilerin okul ortamında desteklenmesini hedefleyen Erasmus+ K3 ismi verile projede öğretmenler risk altındaki öğrencilerin psikososyal gereksinimlerini karşılayabilmek için eğitilecektir.

35 öğretmenin katıldığı eğitimde içerikler proje paydaşı beş ülkede öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları belirlendikten sonra oluşturulmuştur.

“EĞİTİM UMUT VERİCİ”

Eğitimin sonunda yapılan değerlendirme toplantısında, öğretmenler, bir haftalık eğitimin kendileri için umut verici, motivasyon arttırıcı olduğunu belirtirken, bu eğitimi tüm okul idarecileri ve öğretmenlerin alması gerektiğini söylemiştir Eğitime katılan bazı öğretmenler ise eğitimin uzun meslek yaşamlarında katıldıkları en iyi eğitim olduğunu ifade etmiştir. Bir hafta boyunca öğretmenlerin aktif katılımları ile gerçekleştirilen grup çalışmalarında, öğrencilerin yaşamında öğretmenlerin belirleyici rolünün altı çizilerek nasıl daha verimli ve destekleyici bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kurulabileceği, öğretmenin sınıfta nasıl daha etkin ve etkili olabileceği konularında psikolojiden okul sosyal hizmetine, iletişimden kriz yönetimine disiplineler arası ve bütüncül bir bakış açısı ile okul terki meselesi ele alınmıştır.

Muğla’da eğitime katılan öğretmenlere Maltepe Üniversitesi SOYAÇ koordinasyonunda Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ile Eğitim Fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından düzenli süpervizyon desteği verilerek, üç ay boyunca uygulamanın takibi sağlanmıştır. Proje paydaşı diğer ülkelerde de uygulama aynı şekilde yapılarak, öğretmen eğitim programının son haline uygulamalar sırasında öğretmenlerden gelen geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda verilecektir. Geliştirilen öğretmen eğitim programının öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkileri üzerine yapılacak değerlendirme araştırmasının sonuçları ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

http://www.dha.com.tr/egitim/sokakta-yasayan-cocuklar-icin-ogretmenler-egitildi/haber-1545270