NÖROARDIŞIK EĞİTİM UYGULAMALARI (16 Mart-11 Mayıs 2022) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

NÖROARDIŞIK EĞİTİM UYGULAMALARI (16 Mart-11 Mayıs 2022)

Paylaş

NÖROARDIŞIK EĞİTİM UYGULAMALARI

Nöro-ardışık Eğitim Modeli (NEM), eğitimcilerin, öğrencilerinin davranışlarını ve akademik performanslarını anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir eğitim modelidir. İnsan gelişimi ve işleyişi hakkında nörogelişimsel olarak bilgilendirilmiş, biyolojik gelişimi dikkate alan ve travma bilgisine dayalı bir bakış açısıdır.

Nöro-ardışık gelişimin temel kavramları konusunda bilgilendirmek ve daha sonra bu bilginin öğrenme sürecine nasıl aktarılacağının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. NEM belirli bir “müdahale” değildir. Daha ziyade NEM; okul personelini beyin gelişimi ve gelişimsel travma hakkında bilgilendirdikten sonra bu bilgiyi sınıf içinde ve dışında öğrencilerle (özellikle de olumsuz çocukluk deneyimleri olan öğrencilerle) ilişkilerini nasıl uygulayacaklarını öğretmenin bir yoludur.

Eğitmen: Steve Graner/ NME Project Director,ChildTrauma Academy