NÖROARDIŞIK EĞİTİM UYGULAMALARI (16 Mart- 1 Haziran 2022) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

NÖROARDIŞIK EĞİTİM UYGULAMALARI (16 Mart- 1 Haziran 2022)

Paylaş

NÖROARDIŞIK EĞİTİM UYGULAMALARI

Nöroardışık Eğitim Modeli (NEM),   eğitimcilerin öğrencilerinin davranışlarını ve akademik performanslarını anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş, insan gelişimi ve işleyişi hakkında nörogelişimsel olarak bilgilendirilmiş, biyolojik gelişimi dikkate alan, ayrıca travma bilgisine dayalı bir eğitim modelidir. Eğitimcilerin nöroardışık gelişimin temel kavramları konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilginin öğrenme ilişkilerine nasıl aktarılacağının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. NEM belirli bir “müdahale” değildir. NEM, okul personelini beyin gelişimi ve gelişimsel travma hakkında bilgilendirdikten sonra bu bilgiyi öğrencilerle özellikle de olumsuz çocukluk deneyimleri olan öğrencilerle ilişkilerine nasıl uygulayacaklarını öğretmenin bir yoludur.

Eğitmen: Steve Graner/ NME Project Director,ChildTrauma Academy