Maltepe Cezaevindeki Tutuklu Çocuklar için Projesi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Maltepe Cezaevindeki Tutuklu Çocuklar için Projesi

Paylaş

Maltepe Cezaevindeki Tutuklu Çocuklar için Proje: Kuramdan Uygulayama ‘Sosyal Duyarlılık’ Dersi (Şubat-Mayıs 2010)

Suça itilmiş çocukların büyük bölümü sokakta yaşamaya ve/veya çalıştırılmaya itilmiş çocuklardır. Bu nedenle SOYAÇ suça itilmiş çocukları da hedef grubu içinde tanımlamaktadır. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları ile birlikte, Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile iş birliği için Maltepe Ceza ve İnfaz Kurumundaki Tutuklu Çocuklar içinpsikoeğitsel faaliyetler düzenlenmektedir.

Proje Koordinatörü: Dr. Özden Bademci SOYAÇ Müdürü ve Maltepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi

Projenin Yürütücüleri:

  • Yrd. Doç Dr. Ilgın GÖKLER DANIŞMAN, Psikoloji Bölümü
  • Yrd. Doç Dr. Figen KARADAYI Psikoloji Bölümü
  • Yrd. Doç Dr. İrem AKDUMAN Psikoloji Bölümü
  • Yrd. Doç. Dr. Özden BADEMCİ, Psikoloji Bölümü
  • Öğr. Gör. İpek Güzide PUR, Psikoloji Bölümü

Suça itilmiş çocukların büyük bölümü sokakta yaşamaya ve/veya çalıştırılmaya itilmiş çocuklardır. Bu nedenle SOYAÇ suça itilmiş çocukları da hedef grubu içinde tanımlamaktadır. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları ile birlikte, Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile iş birliği için Maltepe Ceza ve İnfaz Kurumundaki Tutuklu Çocuklar için psikoeğitsel faaliyetler düzenlenmiştir. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün 15 öğrencisi ve 5 öğretim elemanı projede görev almışlardır.

Projenin amaçları:

Temel olarak üç amacı vardır:

Cezaevindeki tutuklu çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, çocuklar cezaevinden çıktıktan sonra sosyal yaşama uyumlarına katkıda bulunmak,
Psikoloji bölümü öğrencilerinin ‘sosyal duyarlılık’ dersi kapsamında mesleki beceri ve farkındalıkları ile birlikte kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak,sosyal sorumluluk bilinçlerini arttırmak,
Marjinalleştirilerek genellikle toplumun kıyısına itilen suça bulaşmış çocukların yeniden topluma kazandırılabilmeleri için verilen hizmetlerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak,
Diğer üniversitelere model oluşturmak