Maltepe Cezaevindeki Tutuklu Çocuklar için Proje: Kuramdan Uygulayama ‘Sosyal Duyarlılık’ Dersi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Maltepe Cezaevindeki Tutuklu Çocuklar için Proje: Kuramdan Uygulayama ‘Sosyal Duyarlılık’ Dersi

Paylaş

Projenin Yürütücüleri:

Yrd. Doç Dr. Ilgın GOKLER DANIŞMAN Maltepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi

Yrd. Doç Dr. Figen KARADAYI Maltepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi

Yrd. Doç Dr. İrem AKDUMAN, Maltepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi

Dr. Özden Bademci, Maltepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi

 

Amaç: Suça itilmiş çocukların büyük bölümü sokakta yaşamaya ve/veya çalıştırılmaya itilmiş çocuklardır. Bu nedenle SOYAÇ suça itilmiş çocukları da hedef grubu içinde tanımlamaktadır. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün 15 öğrencisi ve 5 öğretim elemanı, ‘Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’ ile iş birliği içinde Maltepe Cezaevi’ndeki tutuklu çocuklar ile bir proje gerçekleştirmişlerdir.

 

Proje: Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan çocuklara destek vermek amaçlı, 15 gönüllü psikoloji bölümü öğrencisi ‘Sosyal Sorumluluk’ dersleri kapsamında iki haftada bir olmak üzere bu dersten sorumlu öğretim elemanları ile birlikte cezaevine giderek, tutuklu çocuklarla müzikten görsel sanatlara, edebiyattan psikodramaya çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Projenin öğrenci gönüllüleri 15 psikoloji bölümü öğrencileri arasından ‘Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın yaptığı görüşmeler ile belirlenmiştir.

 

Projenin amaçları:

Temel olarak üç amacı vardır:

o Cezaevindeki tutuklu çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, çocuklar cezaevinden çıktıktan sonra sosyal yaşama uyumlarına katkıda bulunmak, o Psikoloji bölümü öğrencilerinin ‘sosyal duyarlılık’ dersi kapsamında mesleki beceri ve farkındalıkları ile birlikte kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, sosyal sorumluluk bilinçlerini arttırmak, o Marjinalleştirilerek genellikle toplumun kıyısına itilen suça bulaşmış çocukların yeniden topluma kazandırılabilmeleri için verilen hizmetlerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak, diğer üniversitelere model oluşturmak.