LİSEDEN ÜNİVERSİTEYE GENÇLER BİRLİKTE | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

LİSEDEN ÜNİVERSİTEYE GENÇLER BİRLİKTE

Paylaş

Maltepe Üniversitesi, SOYAÇ ve Maltepe Kaymakamlığı işbirliği ile “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesine başlanmıştır. Proje kapsamında, SOYAÇ tarafından geliştirilen “bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım” çalışma modeli ile okul terki riski olan lise öğrencileriyle çalışılmaktadır. Projede, çeşitli akademik programlarla yurtdışından gelen ve lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrencilerin de aralarında olduğu Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle Bölümüyle(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından (Eğitim Fakültesi) 100 öğrenci görev almıştır. Çalışmalara ayrıca Erasmus kapsamında gelen yabancı öğrencilerin yanı sıra stajlarını SOYAÇ’ta yapmak üzere gelmiş olan Hollanda’dan 2, Almanya’dan 3, toplam 5 stajyer öğrenci görev almışlardır. Çalışmalar kapsamında üniversitesi öğrencileri Psikoloji Bölümünün (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) öğretim elemanları tarafından düzenli süpervizyon ve eğitimlerle desteklenmişlerdir. 

 

“Suça Sürüklenmiş Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi”: Gelişim Psikolojisi Doktora programına devam etmekte olan 3 öğrenci haftada bir gün Ümraniye Eğitim Evine gelerek birçocuk ile onların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla haftada bir gün bir saat boyunca düzenli olarak görüşme yapmışlardır. 

 

 

GRUP DESTEK ÇALIŞMALARI, AİLE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK
Projede, çeşitli akademik programlarla yurtdışından gelen ve lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler çalışıyor. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle (Fen-Edebiyat Fakültesi), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından (Eğitim Fakültesi) 55 öğrencinin çalıştığı projede Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilere yönelik grup çalışmaları yoluyla destek verecek.
Proje kapsamında Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin Psikoloji Bölümü’nün (Fen-Edebiyat Fakültesi) öğretim üyeleri tarafından düzenli süpervizyon ve eğitimlerle desteklenecek. Sosyal Hizmet Bölümünden bir öğretim elemanının da aile çalışmalarını koordine edeceği “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca devam edecek.
ÇOCUK İŞÇİ KİMDİR?
Çocuk işçiliği, sokakta yaşayan, sokakta çalışan ve suça sürüklenen çocuklar ülkemizin önemli sosyal sorunlarındandır. Bu çocuklar çoğunlukla sosyoekonomik düzeyi düşük, ihmal ve istismar riskinin yüksek olduğu ailelerden gelmektedirler. Çocukların içinde oldukları şiddet ve ihmal kısır döngüsünü kırabilmeleri için örgün eğitimlerine devam edebilmeleri önem taşımaktadır.