I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu:”Yeniden Özgürlük Projesi” | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu:”Yeniden Özgürlük Projesi”

Paylaş

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın öncülüğünde Maltepe Cezaevi’ndeki tutuklu çocuklar için yapılan projede görev alan gönüllü öğrenciler, proje boyunca edindikleri tecrübe ve bilgilerini katılımcılarla paylaşarak tartışmaya açmışlardır. Öğrenci sempozyumuna gerek Maltepe Üniversitesi’nden gerekse de İstanbul’daki diğer üniversitelerden katılan öğrenciler ve öğretim elamanları büyük ilgi göstermişlerdir.