Gençler için Gençlerle Projesi(2014-2015) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Gençler için Gençlerle Projesi(2014-2015)

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) ve Sultanbeyli Kaymakamlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen,  Sultanbeyli Belediyesi’nin iştirakçi olarak katıldığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, “Çocuklar ve Gençler için Mali Destek Programı” kapsamındaki  ”Gençler için Gençlerle Projesi” Ağustos 2014 tarihinde başlatılmıştır. Bu proje ile Sultanbeyli’de yaşayan ve risk altında olan gençler ve ailelerine yönelik hazırlanmış olan atölye çalışmaları ile SOYAÇ bütüncül hizmet modeli çalışılmıştır. SOYAÇ tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan çalışma modelinde örseleyici yaşantılara maruz kalmış gençlerin duygusal ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ‘ilişki’ temelli bir yaklaşımla psikodinamik çalışılmıştır. Çalışmalarımızın gençler açısından olumlu sonuçlar verdiği, onları sadece sokaktan alıkoymakla kalmayıp gelecekleri için hedef oluşturmalarında yardımcı olduğu görülmüştür. Bu gençlerin karsılarına çıkan yetişkinlerin genellikle örseleyici davranışlar sergilemeleri ve ergenliğin çocukluk ve yetişkinlik arası bir ara dönem olması, onların kendilerine yakın yaş grubundaki gençlerin yanında daha rahat hissetmelerine neden olmuştur. Bu sebeple SOYAÇ, gençlere bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli destek vermiştir . Üniversitenin Psikoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin kor grubu oluşturduğu çalışmalar felsefe bölümünden, görsel sanatlara, radyo televizyon ve sinema bölümünden hukuka ilgili tüm bölümlerin öğretim elemanlarının danışmanlığında ve öğrencilerinin aktif katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Gencin aktif katılımının esas olduğu atölye çalışmalarıyla çocukların psikososyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra girişimcilik, müzik, radyo gibi atölye çalışmaları ile seslerini doğrudan topluma duyurmalarına aracılık edilmeye çalışılmıştır.

“Gençler için Gençlerle” İSTKA Projesi

SOYAÇ tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan çalışma modelinde örseleyici yaşantılara maruz kalmış gençlerin duygusal ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ‘ilişki’ temelli bir yaklaşımla psikodinamik çalışılmaktadır. Çalışmalarımızın gençler açısından olumlu sonuçlar verdiği, onları sadece sokaktan alıkoymakla kalmayıp gelecekleri için hedef oluşturmalarında yardımcı olduğu görülmektedir.

Bu gençlerin karsılarına çıkan yetişkinlerin genellikle örseleyici davranışlar sergilemeleri ve ergenliğin çocukluk ve yetişkinlik arası bir ara dönem olması, onların kendilerine yakın yas grubundaki gençlerin yanında daha rahat hissetmelerine neden olmaktadır. Bu sebeple SOYAÇ, gençlere bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli destek vermektedir.

Üniversitenin Psikoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin kor grubu oluşturduğu çalışmalar felsefe bölümünden, görsel sanatlara, radyo televizyon ve sinema bölümünden hukuka ilgili tüm bölümlerin öğretim elemanlarının danışmanlığında ve öğrencilerinin aktif katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Gencin aktif katılımının esas olduğu atölye çalışmalarıyla çocukların psikososyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra girişimcilik, müzik, radyo gibi atölye çalışmaları ile seslerini doğrudan topluma duyurmalarına aracılık edilmeye çalışılmaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı  70 genç ve ailesini kapsayan proje ile gençlerin ve ailelerinin risk faktörlerinden korunmaları, mutlu, üretken ve yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Sultanbeyli Meslek Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlere ek olarak bilgisayar, düşünme, erkeklik, girişimcilik, keman, kişisel gelişim, gitar, kültür ve gezi, moda ve konfeksiyon, müzik, perküsyon, piyano, gitar, radyo, sağlık ve tiyatro atölyeleri ile çocuk- aile ilişkisinin güçlendirilmesi çalışması ve risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.