Gençler için Gençlerle Projesi Başlarken | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Gençler için Gençlerle Projesi Başlarken

Paylaş

Çocuklar ve Gençler 2014 Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “GENÇLER için  GENÇLERLE” Projesi ile İstanbul Sultanbeyli’de dezavantajlı gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları; mutlu, üretken ve yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini sağlamaktır.

Projemizin hedef grubu; dezavantajlı 14-20 yaş grubunda olan, ortaokul mezunu ve liseye devam etmeyen 70 genç, (%50 si kız öğrenci) ve ailelerinden oluşmaktadır. Projemiz kapsamında hedef grubumuz 70 kişi olarak taahhüt edilmesine rağmen,  Aralık ayı itibariyle projemize toplam 125 öğrenci kaydolmuş durumdadır.

Ortaklar:

Sultanbeyli Kaymakamlığı
Sultanbeyli Belediyesi
Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü

Özel Amaç:

1. Proje hazırlık safhasında belirlenecek 70 dezavantajlı gencin eğitim öğretim sürecine dâhil edilerek mesleki yönlendirmelerinin yapılmasını ve duygu düzenleme çalışmalarıyla desteklenmelerini sağlayan bu model ile aynı zamanda mesleki eğitim alarak istihdamlarını gerçekleştirme amacıyla mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalarını sağlamak.

2. Maltepe Üniversitesi SOYAÇ Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 3 yıldır başarıyla uyguladığı akran temelli terapötik yaklaşımı, Sultanbeyli’de risk altında olan çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları vasıtasıyla uygulayarak bu çocuk ve gençlere yönelik bütüncül bir hizmet modeli oluşturmak.

3. Sultanbeyli’de tespit edilen dezavantajlı gençlerin ailelerine yönelik paralel eğitimler (sabah kahvesi, şiş örücülüğü kursu vb.) ve özgüven oluşturucu psikolojik destek vererek ailelerin de sürece aktif olarak dahil edilmesini sağlamak.

Temel Faaliyetler:

1.Projenin Tanıtımının yapılması ve kamuoyuna duyurulması
2.Projeyi takip edecek olan ekibin proje koordinatörü başkanlığında oluşturulması,
3.Dezavantajlı gençler ve ailelerine yönelik Sosyal Çalışmanın gerçekleştirilmeye başlanması,
4.Dezavantajlı gençler ve ailelerinin belirlenebilmesi için öğrenci tespit çalışmalarının yapılması ve 70 öğrencinin seçilmesi,
5.Planlanan eğitim programları ve uygulamalı eğitimler için gerekli malzemelerin teminini sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin yapılması,
6.Proje merkezi olan Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezinin uygulamalı eğitimlere hazır hale getirilmesi,
7. Proje açılış programının yapılması
8. Mesleki Eğitimlerin verilmesi
9. SOYAÇ Atölye Eğitimlerinin verilmesi
10.Anket ve istatistik faaliyetleri
11.Raporlama faaliyetleri
12.Kapanış