Geçmiş Yönetim Kadrosu | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Geçmiş Yönetim Kadrosu

Paylaş

Prof. Dr. Havva Özden BADEMCİ

Pozisyon
SOYAÇ Kurucu Müdürü
Görev Süresi
(2010-2023)

SOYAÇ Kurucu Müdürden…

SOYAÇ’ın kuruluşundan bu yana birlikte çalıştığım dostum, meslektaşım SOYAÇ yardımcı müdürü Prof. Dr. Figen Karadayı ile birlikte SOYAÇ’a veda ediyoruz.

Sokak çocukları için bir merkez kurma hayali ile 2009 yılında göreve başladığım Maltepe Üniversitesi’nde, 2010 yılından günümüze kadar SOYAÇ kurucu müdürü olarak görev yaptım. Disiplinlerarası, kurumlararası, uluslararası işbirlikleriyle koordine ettiğim çalışmalarımızda başta çocuklar/gençler olmak üzere öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra sürecin tüm paydaşlarının aktif katılımlarını destekleyerek şefkati, sevgiyi odağına alan herkes için kapsayıcı, terapötik bir topluluk yaratılmasını hedefledik. Oluşturulan topluluğun tüm üyelerinin güçlü yanları çalışmalarımızın odağında oldu. Her türlü ayrışmanın travma belirtisi olduğunun bilinciyle “uzman/yardım eden” ve/veya “yardım alan” gibi ayrışmalardan kaçındık. Bizim için her birimizin kim olduğundan çok “birlikte kim olduğumuz” önemli oldu. Topluluk üyelerinin duyulduklarını, görüldüklerini ve parçası olduklarını hissettikleri ve dayanışma içinde katılımcısı oldukları bir topluluğun yaratılmasını amaçladık. Sonuçları bilimsel yayınlara dönüşen projelerimizin adları da bu birlik ilkesine vurgu yapmıştır: “Çocuklarla Birlikte”, “Gençler için Gençlerle”, “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte”, “Okuldayız Nişantepe”, “Okuldayız Üsküdar” vs..

Kimi kaynaklarda sosyal adaletin sevgi dolu bir farkındalıkla eylemde bulunma olarak tanımlanması ve umutsuzluğun sosyal adaletin önündeki en büyük engel olarak gösterilmesi anlamlıdır. Umutla bize katılıp çalışmalarda emeği geçen, kalpleri ile bizi destekleyen herkese; verdikleri yaşam mücadelesi ile çalışmalarımıza ilham kaynağı olan ve bize güç veren çocuklara/gençlere, güvenleri ve işbirlikleri için teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Özden Bademci

SOYAÇ Kurucu Müdürü
(2010-2023)

15 Ekim 2023
İstanbul

Prof. Dr. Esma Figen KARADAYI
Pozisyon
SOYAÇ Müdür Yardımcısı
Görev Süresi 
(2010-2023)

Üniversite eğitiminde geliştirilen bilgilerin toplum yararına sunulması gerekliliği anlayışını kazandığım 90’lı yıllardan itibaren akademik çalışmalarımı çeşitli toplumsal kurumlarda dezavantajlı çocuklara psikososyal destek vererek uygulamalı olarak sürdürmekteydim. Benzer amaçlarla sevgili arkadaşım, meslekdaşım ve yoldaşım Prof. Dr. Özden Bademci ile yollarımız 2010 yılında kesişti. SOYAÇ merkezinde o zamandan itibaren birlikte  temel hak ve olanaklarından yoksun kalmış çocuk ve gençlere psikososyal destek verebilmek onların gelişimlerinde umut olarak topluma entegre edebilmek gayreti ile 14 yıl çeşitli kurumlarla işbirliği içinde omuz omuza ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz uygulamalı çalışmaların ve araştırmaların sonucunda toplumda dezavantajlı çocuk ve gençlere verilebilecek destek üzerine SOYAÇ Modelini geliştirdik.

Gelişimsel travma mağduru dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik SOYAÇ çalışmaları, tutukevlerinde, çocuklarla ilgili kurumlarda ve çeşitli  ilk ve orta öğretim okullarında sürdürülmüştür.  Uygulamalarımız üniversite toplum işbirliğine   ve ekolojik sistem yaklaşımı ile güvenli ve destekleyici bireysel ve grup etkinlikleri yaratmaya dayanmaktaydı. Gönüllü üniversite öğrencilerinin süpervizyon alarak ve çocuklara akran danışmanlığı yaparak onlarla  güvenli ilişkiler kurması, oyun etkinlikleri ile destekleyici kültürel ortamlar yaratılması modelin temel ilkelerindendi. Çocuklar güvenli, eğlenceli  ortamlarda akran danışmanları ile  birlikte etkinliklere katılarak sosyal kültürel  öğrenme yoluyla bireysel  gelişim fırsatları kazanmaktaydı. Böylelikle onların kendileri ve gelecekleri üzerinde düşünme, bilinçlenme, güvenli bağlanma, ilişkilerinde yeni problem çözücü anlayışlar  geliştirme ve  duygu düzenleme gibi konularda örnek alarak deneyim ve beceriler edinmeleri hedeflenmişti. SOYAÇ Modeliyle genel olarak disiplinler arası ekip çalışması ve işbirliğiyle, ilgili kurumlarda birlikte çalışma kültürünün oluşturulması; çocukların adil hak ve olanaklara ulaşması ve eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması amaçlanmıştı.

Bu bireysel ve toplumsal gelişim modelinin sistemleşmesi, kurumsallaşması ve üniversite toplum işbirliğine dayanan çalışmaların yaygınlaşması dileğiyle tüm SOYAÇ gönüllülerinin emeklerine teşekkür ederiz.