Disiplinlerarası Dünya Kent Çalışmaları Kongresi II: Afetler, İklim Krizi, Göç Ve Güvenlik Kongresi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Disiplinlerarası Dünya Kent Çalışmaları Kongresi II: Afetler, İklim Krizi, Göç Ve Güvenlik Kongresi

Paylaş

30 Kasım, 01 ve 02 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan Disiplinlerarası Dünya Kent Çalışmaları Kongresi’ne gerçekleşecektir. Kongreye konuşmacı olarak katılacak olan SOYAÇ Müdürü Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı, "Maraş Depremleri Sonrası Hatay’da Ergenlerin Eğitimi ve Sosyal Uyum: SOYAÇ Uygulama Araştırması Örneği" başlıklı bir sunum yapacaktır. Bu sunum, depremlerin ergenler üzerindeki etkilerini anlama ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik politikalar geliştirmeye yönelik önemli bilgiler sunacaktır. Kongreye ayrıca, SOYAÇ çalışmalarının tanıtılacağı ve işbirliklerinin geliştirilebileceği bir stant açılacaktır. Stant, 3 gün boyunca kongre alanında bulunacaktır. Stantta, SOYAÇ'ın yürüttüğü projeler, yayınladığı kitaplar ve makaleler, yürüttüğü eğitimler ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, SOYAÇ ile iş birliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılabilecektir. Etkinliği takip etmek isteyen tüm SOYAÇ gönüllüleri, gönüllü adayları ve dış paydaşlarımız davetlidir.

Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı’nın konferans metni:  

"Maraş Depremleri Sonrası Hatay’da Ergenlerin Eğitimi ve Sosyal Uyum: SOYAÇ Uygulama Araştırması Örneği"

SOYAÇ (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar) Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009'dan bu yana Maltepe Üniversitesinde faaliyet göstermekte olan bir merkez olup, faaliyetlerine Maraş Depremlerinden sonra Antakya ve İskenderun şehirleri özelinde, ilk olarak yerlerinden olan kadın ve çocukların deneyimlerini çalışarak başlamış ve bölgede tespit edilen ihtiyaç üzerine, özellikle 12-18 yaş arası ergenlerin eğitimi ve sosyal uyumlarını araştıran bir proje ile devam etmektedir. Proje kapsamında Hatay kentine ön araştırma amacıyla bir kez gidilmiş olup, çeşitli derinlemesine ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca buralardan göç ile gelen çocuklarla da görüşülmesi planlanmaktadır, böylece göçün de etkileri anlaşılmaya çalışılacaktır.

Önceki yıllarda Okuldayız Üsküdar, Okuldayız Sultanbeyli, Bi Bavul veya Spor Temelli Psiko-sosyal Destek gibi projeler yapmış olan merkez, okul sosyal hizmeti, beden psikoterapisi ve sosyal psikoloji gibi alanlarda hizmet vermiştir. Şu an artık yeni bir ekiple daha çok afetler alanına geçerek, sosyal hizmet konuları, psiko-sosyal destek, kent sosyolojisi ve sosyal bilim araştırması alanlarından araştırmacılarla birlikte, afetlerde uygulanabilecek psiko-sosyal destek uygulama araştırmaları üzerine yoğunlaşılmaktadır. Özellikle öğretmenlere verilecek desteğin, hem onların hem de ergenlerin afet durumuna psiko-sosyal adaptasyonunun sağlanması ve her iki grubun da zorlu sosyal şartlar karşısında güçlendirilmesinde çok değerli olacağı düşünülmektedir.

Antakya, Maraş depremlerinden en çok etkilenen ilçe olup bin yıllar boyunca farkli sosyo-kültürel grupların bir arada yaşadığı bir bölge olarak, farklı bağlamların karşılaştırmalı olarak gözlenebileceği özel bir yerdir. Hemen yakınındaki İskenderun ve Samandağ ilçeleriyle ile hem kültürel, ekonomik ve tarihsel yakın bağlar içinde olup hem de bazı önemli farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda bu 3 bölgenin birlikte çalışılması toplumsal etkisi büyük ve hem afetler hem de göç ve krizler çağında bizler gibi sosyal bilimciler için önemli bilgiler sağlama potansiyeli taşıyan yerler oldukları düşünülerek seçilmiştir.

 

Konferans Detaylı Bilgi için: Tıklayınız

Kongre Hakkında:

Doğal afetler sadece insan hayatını tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda kentsel alanlarda yaşayan insanların yaşam alanlarını etkileyerek ciddi zararlar verirler. Bu nedenle afet yönetimi ve güvenliği konuları, sürdürülebilir kentleşme için son derece önemlidir. Afetlerle mücadele etmek ve afetlerin zararlarını en aza indirgemek için, kentlerin dayanıklılık kapasitesini arttırmak, acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek gereklidir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir kentleşmenin önemini vurgular ve afetlerin zararlarını en aza indirmeyi hedefler. Bu hedefler arasında iklim krizi, su kaynaklarının korunması, gıda güvenliği, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği yer almaktadır. Afetlere karşı dayanıklı kentlerin inşası, bu hedeflere ulaşmak için önemli bir adımdır.

Kongre tüm disiplinlere (kalkınma çalışmaları, ekonomi, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, sürdürülebilirlik, siyaset bilimi, hukuk, psikoloji, tarih, uluslararası ilişkiler ve diğer benzer alanlar ve alt disiplinler) açıktır. Özellikle afetlerin etik ve sürdürülebilirlik boyutlarını araştıran makaleler memnuniyetle karşılanmaktadır.

Tüm disiplinlerden, STK’lardan, politika yapıcılardan/uygulayıcılardan ve akademisyenlerden, kongreye gelecek değerli katkıları bekliyoruz. Aşağıda belirtilen konu başlıklarını ele alan veya bunlar haricinde kongre temasıyla ilişkili diğer karşılaştırmalı ve/veya boylamsal perspektifleri teşvik ediyoruz.

Kongrenin ilgilendiği alanlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki alt konuları içermektedir:

Afet yönetimi ve güvenlik

Su güvenliği

Küresel iklim krizi ve göç

İklim krizi ve gıda güvenliği

İklim göçmenleri/mültecileri ve güvenlik

Kent yaşamı ve sürdürülebilirlik

Afetler ve göç

Afetler ve toplumsal cinsiyet eşitliği

Afetler ve dayanıklı kentler

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Afetler ve insan hakları

Afete dayanaklı sürdürülebilir kentler

Afetler sonrası göç politikaları

Kentler, göçler ve afetler tarihi