Çalışma ve Rapor: Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Görev Yapan İnfaz Koruma Memurları için Destek Programı Paylaşım Grupları | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Çalışma ve Rapor: Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Görev Yapan İnfaz Koruma Memurları için Destek Programı Paylaşım Grupları

Paylaş

Çalışma ve Rapor: Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Görev Yapan İnfaz Koruma Memurları için Destek Programı Paylaşım Grupları”

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

Program Yürütücüleri: Yrd. Doç Dr. Özden BADEMCİ, Yrd. Doç. Dr. Figen KARADAYI

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Uzm. Psk. İpek PUR

 

Programın Amacı:

Kurumların ‘formal’ ve ‘informal’ yapılanmaları söz konusudur. ‘Formal’ yapı kurumun çalışma sistemini, kurum içi hiyerarşiyi, görev dağılımını oluşturur. ‘Informal’ yapı ise kurumların ‘duygusal’ boyutunu anlatır. Kurum çalışanlarının hem geçmişlerinden getirdikleri hem de yaptıkları işle ilgili olarak geliştirdikleri duygulanımları, düşünceleri ve atıfları vardır. Bu iki yapı (‘formal’ ve ‘informal’) birlikte kurum kültürünü oluşturur. Kurum kültürünün anlaşılması ve işleyişi duygulardan bağımsız olarak düşünülemez. Ceza İnfaz Kurumlarında çalışanlar, verdikleri hizmetin doğası gereği büyük bir duygusal yükün altına girerler. Çalışanlar, yaşadıkları duygusal acı ile başa çıkabilmek için hizmet verdikleri grubun başa çıkma mekanizmalarını “bilinç-dışı” olarak benimsemeye başlarlar. Kurum çalışanları zamanla hizmet verdikleri grupla “bilinç-dışı” olarak özdeşim kurmaya, hatta benzeşmeye bile başlayabilirler. Geliştirilen bu mekanizma ise iş verimini, iş ortamının canlılığını etkiler. Çaresizlik, tıkanmışlık gibi olumsuz duyguların bazı durumlarda kurum kültürüne hakim olması dahi söz konusu olabilir. Bu durum ile başa çıkabilmenin ön koşulu çalışanlara duygusal destek ile süpervizyon verilmesidir. Bu kurumlarda çalışanların, hizmet verdikleri çocuklar kadar psikolojik desteğe ihtiyaçları

vardır. Bu amaçla katılımcıların kendilerini rahatça ifade edip, deneyimleri üzerine düşünüp anlamlandırabilecekleri’ bilinç düzeyinde olduğu kadar bilinç-dışı olarak da etkili olan faktörlerin farkına varabilecekleri paylaşım grubunun oluşturulması önemlidir. ‘Safe Forum’ olarak bilinen bu yöntemin amacı çalışanların kaygı ve beklentilerini bir güven ortamında paylaşmalarıdır. Paylaşım grupları katılımcıların kişisel gelişimlerini olduğu kadar profesyonel gelişimlerini desteklemek amaçlı yeniliklerin ve bilgilerin paylaşılması fırsatını da verir.Haftada bir yapılan olan paylaşım grupları ile sağlanan güven ortamı katılımcılara kurumdaki rolleri, duygulanımları üzerine düşünme, ihtiyaç ve beklentilerini paylaşma olanağını sağlayarak onların daha huzurlu ve verimli çalışabilmelerini mümkün kılacağı düşünülmüştür.

 

Çalışma Programı:

İnfaz koruma memurlarına yönelik psikososyal destek programı 12 Şubat 2014 Çarşamba günü ilk grup çalışması ile başlamış ve 11 hafta boyunca haftada bir 1 saat 15 dakikalık oturumlar halinde düzenli olarak devam etmiştir. 48 Kişiden oluşan personel 16 kişilik üç gruba ayrılarak grup çalışmaları haftanın üç ayrın gününde salı, çarşamba ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verimliliğinin değerlendirilmesi için başında ve sonunda katılımcılara iş doyumu, tükenmişlik, olumlu/olumsuz duygular, kaygı ve depresyon ölçekleri verilmiştir.