Araştırmalar | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Araştırmalar

Paylaş

2021

Özcan, Y.; Özcan, B.; Tokmaktepe, C.; Musaoğlu, A.; Kaya, B.; Özgüleryüz, L.; Yar, S. B.; Topraka, B.; Göktaş, B.; Cook, H. D.; Akbulut, B.; Kaya, C. C. (2021). Embodied reflections of body-oriented clinical psychology students during Covid-19, International Journal of Body, Mind and Culture; 8(2):67-79, 2021.

.

2021

ERKOL,Ecem.Klinik psikoloji eğitiminde toplum temelli uygulamaların öğrencilerin bakış açılarıyla ve nitel araştırma yöntemiyle ele alınması: Soyaç Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi,2021

.

2020

Bademci, H. Ö., Sakmar E., Karadayı, E. F., Cefai, C., Alkan, Ş. Warfa, N., (2020). Inclusive education and early school leaving in Bulgaria, Italy, Malta, Romania and Turkey comparative study, Pastoral Care in Education, vol. 38, no. 2, 174–186

.

2019

Bademci, H. Ö., Warfa, N., Bağdatlı Vural, N., Karadayı, E. F., Yurt S., Karasar Ş.(2019). Teachers’ perceptions of an attachment-informed psychosocial programme for school children wirh social and emotional problems in Istanbul, Turkey, Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, DOI: 10.1080/02650533.2019.1611550

.

2018

Bademci, H. Ö., Karadayı, E. F., Pur Karabulut, İ. G., Bağdatlı Vural, N. (2018) “Öğrencilerin Özsaygılarının Arttırılması Yoluyla Okul Terkinin Önlenmesi”, Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2018, 21(41), 60-73

.

2017

Bademci, H. Ö., Karadayı, E. F., Pur Karabulut, İ. G., Kurt, Z., & Warfa, N. (2017). Improving psychosocial well-being of child laborers and young people who are engaged in low-income economic activities in Istanbul, Turkey. Child & Youth Services, 1-13. ID: 1310618 DOI:10.1080/0145935X.2017.1310618

.

2016

Bademci, H. Ö., Karadayı, E. F., & Vural, N. B. (2016). Exploring school exclusion through the perspective of child labourers living in Sultanbeyli, on the periphery of Istanbul,  Turkey. International Journal of Educational Development, 50, 51-58.

Bademci, H. Ö., Karadayı, E. F., Pur Karabulut, İ. G., & Warfa, N. (2016). Who is the  helper? Who is being helped? The benefits of psychosocial support to correctional officers in Turkey. Psychodynamic Practice, 22(4), 351-365.

Demir, M., & Bademci, H. Ö. (2016). Suça Sürüklenmiş Bir Gencin Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu: Olgu Sunumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1). Nisan 2016 20 (1): 17-26

.

2015

Bademci, H. Ö., Karadayı, E. F., & de Zulueta, F. (2015). Attachment intervention through peer-based interaction: Working with Istanbul's street boys in a university setting. Children and Youth Services Review, 49, 20-31.

Bademci H. Ö., (2015) Editör: Tolga Dağlı, “Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuğun Korunması” Kitabında “Sokak Çocuğu Olgusu: İstanbul Örneğinde Sokakta Yaşayan ve Çalışan/Çalıştırılan Çocuklar”, Altan Matbaası, İstanbul say. 66-77

.

2014

Bademci, H Ö.. (2014) Editörler: Özgür Aktükün ve Pınar Akkuş, Sosyal Hizmet ve Öteki, “Sosyal Hizmet Alanında Psikolojik Yaklaşımlar: Sokak Çocukları”, Bağlam Yayınları, sayfa 173-193

Bademci, H. Ö., Karadayi, F. E., Tekin, U.(2014) "Partnership of University and State Care Services in Working with Street Children: Accounts given by the University Students Participating in the Social Responsibility Program", Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi , sayı:2011/1+2, sayfa 134-170 (ISNN:1303-3115)

Bademci, H. Ö., & Karadayi, F. E., (2014) “ What Makes children Want to Learn? Working with Street Children at a University”, The World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 10.1016/j.sbspro.2014.12.442, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 01 - 03 Mayıs 2014 Dubrovnik, Croatia, pp. 651.

.

2013

Bademci, Ö. H., & Karadayi, F. E. (2013). Working with street boys: Importance of creating a socially safe environment through social partnership, and collaboration through peer-based interaction. Child Care in Practice, 19(2), 162-180.

Bademci, H. Ö. (2013). Merkez’in Çocukları: İstanbul Sokaklarında Çalışan Çocukların Bakış Açısı ile Sokaklar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1). pp.323-336 ISSN 1304- 4990

.

2012

Özdemir, B. (2012). Soziale Arbeit in der Türkei: Erfahrungen aus einem Praxissemester in Maltepe/ Istanbul        [Türkiye´de Sosyal Hizmet: Maltepe/ İstanbul´da Uygulamalı Bir Dönem Deneyimi] (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hochschule Darmstadt Fachbereich [Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi], Almanya.

https://www.socialnet.de/materialien/attach/184.pdf

 

Bademci, H. Ö. (2012). ‘Working with vulnerable children’: Listening to the views of the service providers working with street children in Istanbul. Children and youth services review, 34(4), pp.725- 734, DOI:10.1016/j.childyouth.2011. 12.020

.

2011

Bademci, H. Ö., (2011) "Çocuk Çalışmaları: Araştırmanın Nesnesi Değil Öznesi Olarak Çocuklar", I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi konferansı dahilinde "Yetişkin Bildirileri Kitabı-2" bildiri kitapçığındaki 257- 264, İstanbul, Türkiye, 25-27 Şubat 2011, ISBN: 978-975-552-087-2