Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte Projesi(2016-2017) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte Projesi(2016-2017)

Paylaş

Maltepe Üniversitesi, SOYAÇ ve Maltepe Kaymakamlığı işbirliği ile “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesine başlanmıştır. Proje kapsamında, SOYAÇ tarafından geliştirilen “bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım” çalışma modeli ile okul terki riski olan lise öğrencileriyle çalışılmaktadır. Projede, çeşitli akademik programlarla yurtdışından gelen ve lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrencilerin de aralarında olduğu Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle Bölümüyle(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından (Eğitim Fakültesi) 100 öğrenci görev almıştır. Çalışmalara ayrıca Erasmus kapsamında gelen yabancı öğrencilerin yanı sıra stajlarını SOYAÇ’ta yapmak üzere gelmiş olan Hollanda’dan 2, Almanya’dan 3, toplam 5 stajyer öğrenci görev almışlardır. Çalışmalar kapsamında üniversitesi öğrencileri Psikoloji Bölümünün (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) öğretim elemanları tarafından düzenli süpervizyon ve eğitimlerle desteklenmişlerdir. 

 

Grup Destek Çalışmaları, Aile Çalışmaları Yürütülecek
Projede, çeşitli akademik programlarla yurtdışından gelen ve lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler çalışmıştır. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle (Fen-Edebiyat Fakültesi), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından (Eğitim Fakültesi) 55 öğrencinin çalıştığı projede Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilere yönelik grup çalışmaları yoluyla destek vermiştirler.
Proje kapsamında Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin Psikoloji Bölümü’nün (Fen-Edebiyat Fakültesi) öğretim üyeleri tarafından düzenli süpervizyon ve eğitimlerle desteklenecek. Sosyal Hizmet Bölümünden bir öğretim elemanının da aile çalışmalarını koordine edeceği “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca devam etmiştir.

 

“Psikomotor Terapi” Atölye Çalışması

SOYAÇ ve Maltepe Kaymakamlığı işbirliği ile “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesi kapsamında, okul terki riski olan liseli gençlerle Almanya Darmstadt Üniversitesi’nden Birsen Karacaoğlan psikomotorik terapi çalışmalarını bir yıl boyunca sürdürdü. Her hafta cuma günleri bir saat olmak üzere yapılan grup çalışmaları ile öğrencilerin ruh-beden farkındalığı ve kendilik regülasyonunu arttırma, özgüven ve motivasyon gibi konularda artış hedeflendi.

Psikomotor terapisti ve Sosyal Pedagog Birsen Karacaoğlan, projede kendisine yıl boyu eşlik etmiş iki Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi ile birlikte 8 Ocak 2016 Cuma günü, tüm ilgilenenlere açık şekilde, psikomotor terapi konusunda kuram ve uygulamaya dönük bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

 

Prof. Dr. Angelika Groterath Eğitimi

SOYAÇ ile Darmstadt University of Applied Sciences arasında 2012 yılında imzalanan anlaşma uyarınca, “Alman Akademik Değişim Programı” (DAAD) destekli “Bachelor’s Plus Programı” kapsamında; 5-9 Nisan 2016 günlerinde, Programın Almanya sorumlusu Prof. Dr. Angelika Groterath ve asistanı Başak Özdemir Almanya’dan gelen öğrencilerin SOYAÇ’ta yaptıkları çalışmaları izlemek ve bir günlük bir eğitim vermek üzere Türkiye’ye gelmişlerdir.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Darmstadt University of Applied Sciences arasında 2012 yılında imzalanan antlaşma uyarınca “Alman Akademik Değişim Programı” (DAAD) destekli “Bachelor Plus Programı” uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında 10 Alman öğrenci, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde öğrenim görmeye başlayacaktır. Halen Almanya’da Türkçe dersi almakta olan öğrenciler, Üniversitemizde bir yıl boyunca hem kuramsal nitelikli derslere katılacaklar, hem de “Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi” (SOYAÇ)  projelerinde görev almıştır

 

Psikomotorik Terapi Egitimi

8-9 Mart 2016 günlerinde, Üniversitemizle ikili anlaşması olan Darmstadt University of Applied Sciences ‘dan (Almanya) Prof. Dr. Amara R. Eckert SOYAÇ çalışmalarına katılmak ve “psikomotorik terapi” konusunda iki günlük bir eğitim vermek üzere İstanbul’a gelmiştir. Klinik psikolog olan Prof. Eckert, aynı zamanda geştalt terapisti, beden psikoterapisti ve sistemik aile terapistidir.