SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Meta Author

SOYAÇ Dede Torun Şenliğinde

Share

8 Haziran 2014 Pazar günü saat 14:00 ‘da Kartal Belediyesi, Türkcell ve Türkiye Emekliler Derneği Kartal Şubesinin Ortaklığıyla düzenlenen Dede-Torun Şenliğine Maltepe Üniversitesi SOYAÇ da „Çocuklarla Birlikte“ projesini yürüttüğü 8-16 yaş grubundan çocuklarla birlikte katılmıştır. Şenliğin amacı huzur evinde yaşayan yaşlı vatandaşlarımız ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklarımız bir araya getirmektir.

Etkinlik kapsamında huzurevinden gelen yaşlı vatandaşlarımız çocuklara kendi dönemlerinin oyunlarını (mendil kapmaca- körebe vs) öğretmişlerdir. Buna karşılık çocuklarımız huzurevinden gelen vatandaşlarımıza günümüz çocuk eğlenceleri ve dijital oyunlar öğreterek paylaşımda bulunmuşlardır.

Etkinlik alanında çocuklarımız için şişme oyun parkları ve atölyeler kurulmuş, akşam saat 20:00 da ise Göksel konseri gerçekleşmiştir.