SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Meta Author

Merkez Hakkında

Share

Suça sürüklenmiş ve suç mağduru olan çocuklara yönelik rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin sistemin yenilenmesi, Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk adalet sistemine ilişkin sunulan hizmetler ile çocuk istismarı ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların iyileştirilebilmesine ilişkin uygulamaların amacına ulaşabilmesi için bilimsel temelli çalışmalara, yapılan araştırmaların alanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için de bizzat alanda çalışanlarla iş birliği yapılmasına gerek vardır. Bu amaçla Türkiye’de ilk kez 18 Mart 2010 tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde, ‘ Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) ‘ kurulmuştur.

Hemen her konuda olduğu gibi alanda çalışanlar ve akademisyenler arasında bir mesafe söz konusudur. Yapılan çok sayıda uluslararası araştırmada bu mesafeye dikkat çekilmiş, hizmeti verenlerle yapılan çalışmaların azlığı üzerinde durulmuştur (Kidd ve ark, 2006). Alanda çalışanlar ve akademisyenler arasında karşılıklı öğrenme için zemin oluşturabilmek ve o zaman ki adıyla SHÇEK’in çalışmalarına destek verebilmek amacıyla SHÇEK ve T.C. Maltepe Üniversitesi arasında 18 Mart 2010 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır (Bkz: Açılış Töreni) SOYAÇ, kurulduğu tarihten bu yana özellikle Psikoloji Bölümü öğrencilerinin aktif katılımları ile çeşitli projeler yürütmekte, düzenlediği öğrenci sempozyumları ile çalışmaların sonuçlarını tüm ilgilerle paylaşmaktadır. Merkez, ayrıca düzenlediği ulusal ve uluslararası konferans ve eğitimlerle bilgi ve deneyim paylaşımı için olanaklar yaratmaktadır.

SOYAÇ, 14 ülkeden bu alanda çalışan 10 saygın kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “Safe Families Safe Children” (SFSC) Uluslararası Sokak Çocukları Koalisyonunda Türkiye’yi temsil etmektedir. SFSC, istismara uğramış çocuklar ve aileleri ile nasıl çalışılması gerektiği konusunda terapötik hizmet modelini geliştirmiştir. Bu Model, 2008 Yılında Dünya Bankası ve UNESCO tarafından en iyi hizmet modeli ödülünü almış olan ve uluslar arası akademik çevrelerce de başarısı kabul edilmiş olan bir hizmet modelidir. Model kitapçık haline getirilerek, Kasım 2011’de Lord Hannay’in ev sahipliğinde ve Milletvekili Russel Brown’un başkanlığında, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerinin bulunduğu, Tüm Partiler Parlamenterler Grubunda (All Party Parliamentary Group) gerçekleşen toplantılarda, bu konuda önemli uluslararası çalışmaları olan akademisyenler ile aralarında UNICEF gibi önemli kuruluşların yönetim kurulu başkanları, üst düzey bürokratlar ve İngiliz milletvekillerine sunulmuştur.

SOYAÇ ayrıca, Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde yürütülen ‘Çalıştırmayalım, Okutalım’ projesine destek veren iki üniversiteden biridir. Diğer Üniversite İstanbul Üniversitesi’dir. Ümraniye Belediyesi, ‘Çalıştırmayalım, Okutalım’ projesini 23 Nisan 2012′de düzenlediği bir programla, kamuoyuyla paylaşmıştır. TİM Maslak Show Center’da düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can‘ın yanı sıra, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Cevdet Erdölile Eurochild, International Children’s Center (ICC), UNICEF ve ILO gibi ulusal arası STK temsilcileri ile çocuk işçi çalıştırmayacaklarına dair deklarasyona imza atacak çok sayıda önemli firmadan yetkililer katılmıştır.