Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2016-2017 akademik yılında kurulmuştur.

Bölümümüzün amacı, üniversitemizin misyonu doğrultusunda, özel gereksinimli bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Programının amacı, özel eğitim gerektiren bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan; özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde, özel eğitim sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıflarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, koşulları karşılamaları durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler.

 

İletişim:

e-posta: [email protected]

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel