Eğitim Fakültesi | 14.Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi

Eğitim Fakültesi

14.Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi

Şimdiye kadar 13 farklı Üniversitemiz tarafından düzenlenen,  Nisan 2019 da 14.cüsü düzenlenen Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci kongresinin organizasyonunu, bu kez Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı olarak üstlendik.

 25-26-27 Nisan 2019 da Maltepe Üniversitesinde gerçekleşen bu kongreye ülkemizin çeşitli şehirlerinden 69 üniversite ve yaklaşık 1600 öğrenci katılım sağlamıştır.

Kongremizin temasını  “Çocuğun Ekolojik Dünyası” olarak belirlenmişti. Bu temayı seçmedeki en önemli amacımız; çocuğu yaşadığı doğal ve sosyal çevre içinde bütünsel olarak ele almak, çevrenin çocuk üzerindeki etkisini vurgulayarak, çocukların sağlıklı gelişmelerine imkân tanıyan ortamların oluşturulmasına ve bunu sağlayacak eğitim yaklaşımlarının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmektir. 

Kongre süresi boyunca 3 günde toplam 3 panel, 4 konferans, 10 çalıştay, 48 sözlü bildiri oturumu ve 2 poster bildiri oturumu gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin son günü düzenlenen sosyal etkinliklerle birlikte 45 kişilik bir grup Tarihi Yarım Ada gezisine, 350 kişilik bir grup Boğaz Turu gezisine katılarak İstanbul'u ve güzelliklerini keşfetme imkanına erişmiştir.

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel