Maltepe Üniversitesi | Genel Bilgi

Genel Bilgi

Onder Sahinaslan

Bilişim Bölümü; günümüz bilgi teknolojileri bağlamında verinin toplanmasını, işlenmesini, analizini, tasarımını, yayınlanmasını ve yönetimini inceler. 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, bilişim alanındaki derslerin fiilen koordine edilmesi amacıyla rektörlüğe bağlı olarak disiplinler arası destek bölümü niteliğinde faaliyetini yürütmektedir.  Farklı disiplinlerdeki bölümlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve bilişim temelli derslerin düzenlenmesini ve eğitimini sağlar. Bilgisayar laboratuvarlarının ders içeriğine uygun yazılımlara göre haftalık dağılımlarını oluşturur.

Eğitimlerde öğrencilerin bilgisayar alanında okur-yazar olmalarına, bilişsel ve internet teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmelerine önem verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin mesleklerine özel kullanılan güncel yazılım ve donanımlar hakkında da bilgi sahibi olurlar.  Bilimsel araştırmalar da güvenilir bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılabileceğini ve hazırlayacakları bir ödevi veya raporu biçimsel olarak istenilen formatta oluşturabilme becerisini kazanırlar.

Bölümlerin öğretim planların da tanımlanmış oldukları “Bilişim Teknolojileri” alanındaki derslerin yanı sıra seçmeli olarak güncel içerikli bazı dersler açılmaktadır. Bu dersler; Bilgi Güvenliği, Web Tasarım ve İçerik Yönetimi, Materyal Tasarımı, Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama, Bilgisayar Destekli Tasarım, Uzaktan Eğitim, Yönetim Bilişim Sistemleri olarak açılabilmektedir. PC ve MAC laboratuvarlarında uygulamalı ağırlıklı yapılan eğitimlerde öğrencilerin ait olduğu bölüm dikkate alınarak kendi mesleklerine özgün örnek ve içeriklerle zenginleştirilmektedir.

Kampüsümüzde bilgisayar eğitimleri Kültür Merkezi binasında eğitimler düzenlenmektedir.  30 ar öğrenci kapasiteli, yüksek hızlı işlemci ve belleğe sahip 14 adet PC, 2 adet MAC ve 1 adet Notebook bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.  Her bir laboratuvar akıllı tahta, projeksiyon ve fiber internet erişimi ile desteklenmektedir.

Laboratuvarlar donanım ve yazılım olarak günün koşullarına uygun şekilde sürekli güncellenmektedir. Bilişim Bölüm üniversitenin Bilgi İşlem birimi ile koordineli bir şekilde laboratuvarları her ders başında müfredata uyun şekilde hazırlanmasına katkı vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞAHİNASLAN
Bölüm Başkanı

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel