İletişim Fakültesi | Tanıtım

İletişim Fakültesi

Tanıtım

İletişim Fakültesi'nin eğitime bakışı, öğrencilerini modern, özgür ve eleştirel düşünme becerisi kazanacakları şekilde yetiştirme üzerine kuruludur. Öğrencilerin evrensel değerleri benimsemelerini sağlamak, çevrelerine duyarlı hale getirmek, iletişimi tüm boyutlarıyla kavratmak önemsenir. Fakülte öğrencilerinin bireysel yaratıcılıklarını ekip üretim bilinciyle ürüne dönüştürmelerine destek olarak mezun olduklarında onları sosyal ve profesyonel hayata hazır hale getirmeyi amaçlar. 

Fakülte gerek kişilerarası gerekse kitle iletişiminde iletişimcinin taşıması gereken toplumsal duyarlılık ve hassasiyetle hareket edebilen; araştıran, sorgulayan; alanında fark yaratan ve birikimini toplumsal uzlaşı için kullanmaya özen gösteren iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim Fakültesi misyonunu yerine getirirken öğrencilerle diyaloğa açık bir eğitim anlayışını benimser. Teori ve pratiği bir arada içeren öğretim programıyla öğrencilerinin bilimsel düşünebilmelerinin yanı sıra mesleki beceriler kazanmasını hedefleler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde öğrencilerini eğitim aşamalarından başlayarak üretmeye teşvik eder.

Sürekli gelişmesini öğrencilerle etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratarak ve disiplinler arası paylaşımın önemsendiği bir eğitim yapısı kurgulayarak sağlayan Fakülte, her biri ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve sanat üretimleri gerçekleştiren deneyimli akademik kadrosuyla eğitim hizmetlerini sürdürür. Fakültede lisans düzeyinde Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce, iki program), Radyo, Televizyon ve Sinema programları; yüksek lisans düzeyinde Pazarlama İletişimi; Radyo Televizyon Sinema programları, doktora düzeyinde İletişim Bilimleri; Halkla İlişkiler ve Tanıtım programları 1000’e yakın öğrenciyle yürütülmektedir. 

Fakülte, iletişim eğitimi alanında sürdürdüğü yüksek öğretimin kalitesini belgeleyen ulusal düzeydeki akreditasyonlara tüm lisans bölümleri için hak kazanmıştır. 

İletişim Fakültesi Misyonu; Eleştirel, analitik ve yaratıcı bakış açısına sahip, toplumsal katkıyı ve kamu yararını önemseyen, etik değerlere saygılı, yetkin iletişim profesyonelleri yetiştirmek; iletişim alanının bilgi üretimine ve gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim Fakültesi Vizyonu; Eğitim-öğretim faaliyetlerini öğrenci odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla ele alan; sektörle iş birliği içerisinde alanın uzmanlarını yetiştiren; tanınan ve tercih edilen bir fakülte olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel