İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

1997 yılında eğitim vermeye başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün amacı; kitle iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilerle donatılmış, senaryo, yönetim, görüntü, ses, kurgu ve yayın konularında yoğun deneyim kazanmış, eleştirel bakabilme ve etik yaklaşabilme yetileri gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir. Program, kuram ile uygulama arasında güçlü bir köprü oluşturmayı, içerik ile biçime bütünleşik bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. İLEDAK tarafından akredite edilmiş olan Bölümümüz, sektöre yön veren kuruluşlarla yaptığı işbirliği anlaşmaları, eğitim içeriklerini birlikte geliştirme ve değerlendirme çalışmalarıyla eğitim ile üretimin birbirini tamamlamasını sağlar. Öğrenciler akademik kadroların yanı sıra sektörden gelen mesleki deneyimli öğreticiler ile derslerini yapar; mezuniyet projelerinde sektör temsilcilerinin görev aldığı jürilerin değerlendirmesiyle kendilerini mesleğe daha da yakın hissetme deneyimini elde eder.  Öğrencilerimiz uygulamalı derslerde güncel dijital teknolojileri ve yazılımları kullanarak sektöre hazır hale gelirler.  Fakülte ve üniversite kapsamında yürütülen farklı projelere ve atölyelere katılabilir, kendileri proje geliştirebilirler. 30 günlük zorunlu staj ve son sınıfta yürütülen bitirme projeleri öğrencilerin aldıkları eğitimi uygulamaya koyma imkanı tanır. Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, medya alanında disiplinlerarası bir yaklaşım sunmayı ve kuramsal anlamda katkı sağlamayı amaçlar.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Zamanın ve mekânın alt üst olduğu, her şeyin görsel-işitsel imgelerle anlatıldığı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu dünyada artık mesafeler fiziksel ölçülerle ölçülemiyor, her şey her an yanı başımızda olabiliyor. Televizyon programları ya da filmler izlemeden, radyo dinlemeden günümüz geçmiyor. Sürekli ekranlara bakıyoruz; bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız, tabletlerimiz sayesinde medya içeriklerine her yerden, her zaman ulaşabiliyoruz. İletişim teknolojisi tüketicilere bu kolaylığı sağlarken, medya içerikleri aynı zamanda kitlelere neyi düşünmesi, yapması gerektiğini de öğretiyor, kabul ettiriyor. Bu çok önemli bir güç... Radyo, televizyon ve sinema alanında çalışırken hayatın gerçeklerine nesnel, eleştirel ve etik değerlere saygılı biçimde yaklaşan bir içerik üreticisi olmak gerekiyor. En başta kendimiz olmak üzere yakın çevremizin, ülkemizin ve dünyanın buna ihtiyacı var. Bunu birlikte başarabiliriz.

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel