İletişim Fakültesi | Akademik Danışmanlar

İletişim Fakültesi

Akademik Danışmanlar

2023-2024 AKADEMİK YILI ANADAL DANIŞMAN LİSTESİ

Bölüm

Sınıf

Danışman Adı Soyadı

Gazetecilik

1

Arş. Gör. Dr. Remzi BİLGE

Gazetecilik

2

Dr. Öğr. Üyesi Ü. İlgi ELDEM ANAR

Gazetecilik

3

Arş. Gör. Elif AKÇAY

Gazetecilik

4

Arş. Gör. Elif  AKÇAY

Görsel İletişim Tasarımı

1

Öğr. Gör. Merve PORAY GÜNEY

Görsel İletişim Tasarımı

2

Doç. Dr. Ayşe Nil KİREÇCİ

 

Görsel İletişim Tasarımı

3

Arş. Gör. Deniz Can ATAL

Görsel İletişim Tasarımı

4

Dr. Öğr. Üyesi  Engin TİRE

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

Arş. Gör. Esra YILMAZ TİRYAKİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2

Arş. Gör. İrem KOCA

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3

Arş. Gör. Esra YILMAZ TİRYAKİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

4

Arş. Gör. İrem KOCA

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.)

1

Arş. Gör. Oğulcan LEVENT

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.)

2

Arş. Gör. Oğulcan LEVENT

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.)

3

Arş. Gör. Burçin SARI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.)

4

Arş. Gör. Burçin SARI

Radyo, Televizyon ve Sinema

1

Dr. Öğr. Üyesi F. Nesrin YARAR AKSOY

Radyo, Televizyon ve Sinema

2

Arş. Gör. Simge SELLİ

Radyo, Televizyon ve Sinema

3

Öğr. Gör. Elif TAŞDEMİR ŞANLI

Radyo, Televizyon ve Sinema

4

Arş. Gör. Bager GÜLMEZ

Radyo, Televizyon ve Sinema

Uzatma Öğrenciler

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK

 

2023-2024 AKADEMİK YILI ÇAP/YAP DANIŞMAN LİSTESİ

Bölüm

Danışman Adı Soyadı

Gazetecilik

Dr. Öğr. Üyesi Erman YÜCE

Görsel İletişim Tasarımı

Arş. Gör. İrem HAKSEVER

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Arş. Gör. İrem KOCA

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.)

Arş. Gör. Oğulcan LEVENT

Radyo, Televizyon ve Sinema

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARA

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel