Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Bilgisayar, Doktora, Akademik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

  1. Temel bilimleri, matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimlerini üst düzeyde tanımlar ve uygular.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

  1. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

  1. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

  1. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tanımlar,tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  1. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji litaretürüne katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

  1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurarve tartışır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

  1. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma anlatır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel