Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

X

 X

X

X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

X

 

 

X

 X

 X

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

2-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

2. Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

2-Örgüt/Kurum için stratejik plan yapar ve strateji geliştirir.

 

 

 

 X

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

X

3-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5-Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

     
  •  
  •  
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel