Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine ve insan hakları alanında edindiği bilgilere dayanarak, geldiği alanın sorunlarının insan haklarıyla bağlantısını kurar.

2. Karşılaştığı sorunlara insan hakları bilgisine dayanarak çözümler üretir. 

3. İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri işbaşında kullanabilecek duruma gelir.

4. Mesleğini icra ederken karşılaştığı karmaşık sorunlara insan haklarına dayalı bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle çözüm üretir.

5. Edindiği bilgileri ve insan hakları alanındaki çalışmaları, güncel problemlerle ilişkilendirerek, gerek alanındaki gerek alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel biçimlerde sistemli olarak aktarır.

6. İnsan hakları alanında kazanacağı uzmanlık bilgisi ve becerilerine dayanarak, sosyal sorunları değerlendirir, gerektiğinde de yönlendirir.

7. Uzmanlık alanındaki çalışmalarında alana özgü yetkinliğini oluşturan bilgileri değerlendirirken etik değerleri gözetir.

8. Her türlü inceleme ve araştırmada etik ve insan hakları bilgisini temele alır.

9. İnsan hakları alanındaki uzmanlık bilgisini kullanarak, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme etkinliklerini yönetir.

10. İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

11. Çevresinde insan hakları duyarlılığının geliştirilmesi için uzmanlık bilgisini kullanır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel