Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. İngiliz dilini en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde sözlü ve yazılı olarak kullanır ve bilgilerini ve çalışmalarını ulusal / uluslar arası düzeyde sözlü ve yazılı paylaşır.
  2. İngiliz dili eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olarak, bilgilerini bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak geliştirir ve derinleştirir.
  3. İngiliz dili eğitimi alanındaki strateji, politika ve uygulama planlarını değerlendirir, yorumlar ve geliştirir.
  4. İngiliz dili eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kültür ve edebiyat konularıyla ilişkilendirir, bütünleştirir ve disiplinler arası çalışmalarda uygular.
  5. İngiliz dili eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü, toplumsal etkileşim olarak kullanılan dil örnekleri (söylem), ideoloji ve iktidar kavramları ile ilişkilendirir, bütünleştirir ve disiplinler arası çalışmalarda uygular.
  6. İngiliz dili eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri toplumsal konu ve sorunlarla (lehçe, ağız, ırk, cinsiyet, yaş, dil planlaması vs.) ilişkilendirir, bütünleştirir ve disiplinler arası çalışmalarda uygular.
  7. İngiliz dili eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, yeniler ve yeniden üretir.
  8. İngiliz dili eğitimi alanındaki sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
  9. İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
  10. İngiliz dili eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde yürütür.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel