Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Maltepe Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerinin işletmecilik ve yönetim alanlarında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesini amaçlamakta ve tüm işletme fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Programın hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, insiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden liderler yetiştirmektir.

Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) programının sonunda öğrenciler, gerek Türkiye genelinde gerekse tüm dünyada kurumsallaşmış firmalarda görev alabilmek üzere, işletme ve yönetim alanında sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel