Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programının amacı İngilizce öğretmenlerinin araştırıcı bir kimlik kazanmalarına olanak sağlamaktır. Genelde yabancı dil öğretimi özel de ise İngilizce öğretimi hakkında teoriye ve uygulamaya dayalı derin bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla dilbilim ve dil öğretimi alanlarında disiplinler arası bir akademik program tasarlanmıştır. Mezunlar, uygulamalı dilbilim alanında nicel ve nitel araştırmalar yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olmaktadırlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel