Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Programının amacı çocuk, aile, toplumun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere bütüncü bakım verebilen bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel