Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Program, sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi ve sanatçının kentsel yaşamdaki rolünü aktivist bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır.

Bu program sanatçılara ve sanatla uğraşanlara, sanatı aynı zamanda bir iş ve sanayi olarak benimseyenlere ilgili entelektüel ve kurumsal çalışma alanlarında sanatın değerini yükselterek, yaratıcı çabalar ve yoğun çalışma ortamı içinde, akademik dünya ve “gerçek” dünya ile ilişkili bir biçimde yapılandırarak kendilerine hem evrensel hem de yerel alanlar yaratmalarında yardımcı olmayı hedefliyor.

Kültürel anlam şifreleri nasıl çözülür? Toplumsal devinim nasıl biçimlenir? Çağımızın politikasının estetik boyutları nasıl okunur?

Bu lisansüstü  programında, öğrenciler “estetik” ve “sosyal” her iki açıdan; Sanat neden gerekli? Sanatı anlatmak ve sanatın gelişimi sağlamak nasıl bir beceri gerektirir? Sanatın gelişimini kısıtlayan ve zorlayan nedir? Sanat ve sanatçının sosyal sorumluluğu nedir? Peki, bunlara karşı nasıl kanı oluşturulur ve pekiştirilir gibi sorularının yanıtını bulacaklar. Öngörülen derslerle öğrenciler,fikirlerini uygulamaya dönüştürebilecek, konu üretebilecek, sorunları çözebilecek becerilerbağlamındageniş vizyon kazanacaklar. Bu bağlamda yeni kamusal ve özel alanlarda lider rolüne soyunabilecek çalışmalar yaratarak sanatın sosyal yaşamı nasıl zenginleştireceğini kavrayacaklar.

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği programı derslerde sanatçıların ve sanatla ilgilenenlerin güncel olarak karşılaştığı toplumsal, etik ve politik sorunlar araştırılacak ve çalışmalarını üretirken, yaratım sürecindeki yeteneklerini ortaya koymaları ve daha sonra ürünün dağıtımı sırasında olumlu ya da olumsuz etkileyecek kamu düzeni ve politikası incelenecektir. Dersler disiplinlerarası ve kimi zaman ekip çalışmalarını gerektiren bir biçimde, uygulamalı, kuramsal ve tarihsel araştırmaları da kapsıyacak niteliktedir.

MİSYON

“Sanat Politikaları ve İşletmeciliği” öğrencileri ve bu alanda verilen eğitim, disiplinlerarası önceliklerden oluşmuştur. Program sanatçı adaylarına ya da sanat alanında ayakları yere basan işler yapmayı öngören işveren ve yöneticilere ya da sanatı iş bağlamında yapmak isteyen girişimcilere çalışmalarını üretirken akademik güvenlik çemberi dışındaki hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalacakları bir eğitim fırsatı vermeyi hedefliyor.

VİZYON

Siyasal sürece olumlu kültürel müdahalelerde bulunarak toplumsal dünyanın anlaşılmasına neden olan sanatın, üretilmesi, algılanması ve alımlanması konusunda yeniden yapılandırılmasıyla sanat ve dünya arasındaki eleştirel ve yaratıcı diyaloğun aktiviteye dökülmesine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda T.C. Maltepe Üniversitesi Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programına katılan öğrencileri ise 90 AKTS kredilik dersi almakta ve  bir dönem projesi  projesi hazırlamaktadırlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel