Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler ve değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yüksek öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarının ilgili maddeleri kapsamında Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla onaylanır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel