Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 zorunlu ders (Proje I, Proje II, Araştırma Yöntemleri), 7 seçmeli ders ve 15 AKTS değerinde bir Mezuniyet projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir
     
  •  
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel