Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi, kredisiz "Seminer" dersi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu "Seminer" dersi, 7 kredili ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel