Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Not Sistemi Hakkında Bilgilendirme

NOTLAR,  SAYISAL EŞDEĞERLERİ VE GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (GANO) HAKKINDA

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN  İLGİLİ MADDELERİ

 

Notlar ve sayısal eşdeğerleri

MADDE 56 – (1) Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi bu Yönetmeliğin 52 nci maddesi doğrultusunda; kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

a)

BAŞARI

NOTLARI

SAYISAL

EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

F

0

 

b) F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Not ortalamaları ve hesaplanması

MADDE 62 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder.

(2) YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır.

(3) GANO bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

(4) Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir.

(5) YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

(6) GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

(7) Ortalamaların hesabında öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ve bu derslerden, bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur.

(8) GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 63 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir.

(2) Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

(3) Enstitü programlarını 3.50 - 3,74 GANO ile tamamlayan öğrenciler onur öğrencisi, 3.75 - 4.00 GANO ile tamamlayanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI GENEL NOT ORTALAMALARI VE AKADEMİK BAŞARI HAKKINDA

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN

1.AA ile BB arası "Geçer" notudur.

2.CB ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 3,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise not yükseltmek için ders alması gerekir.  

3.F, BZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

4.Derslerden başarılı olabilmek için öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 3,00 olması ve “BZ” ve “F” notu olmaması gerekir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

1.AA ile CB arası "Geçer" notudur.

2.CC ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur;   Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 2,50 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise not yükseltmek için ders alması gerekir.  

3.F, BZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

4.Derslerden başarılı olabilmek için öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2,50 olması ve “BZ” ve “F” notu olmaması gerekir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel