Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi)  ile yerel kredisiz Mezuniyet Projesi dersini alarak, 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Mezuniyet Projesi dersinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
  • Programdaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CC notu almış olmaları gerekmektedir.
  • Öğrenciler, programlarında öngörülen bütün derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan kredisiz dersler olan “Mezuniyet Projesi” dersinden başarılı olmakla yükümlüdürler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel