Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi)  ve Mezuniyet Projesine kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Mezuniyet Projesinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan kredisiz derslerden ve Mezuniyet Projesinden başarılı olmakla yükümlüdürler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel