Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,
  • Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak,
  • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az programda zorunlu görünen derslerle beraber toplam 10 ders (30 yerel kredi) ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Mezuniyet Projesi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel