Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
  • Giriş sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
  • Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.
  • İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar giriş sınavına alınır. Değerlendirmede, lisans not ortalamasının %50’si ve sınav sonucunun %50’si dikkate alınarak yapılan hesaplamada, 65 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilir.     
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel