Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

  • Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar, yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, başvurduğu puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak gerekir. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır. Bir yüksek lisans programını tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın gerektirdiği ALES puanına sahip olup, en fazla bir yarıyıl öğrenimine ara verenlerden ALES puanı koşulu aranmaz. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların Sosyal Bilimler Enstitüsündeki anabilim ve anasanat dallarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.
  • Yabancı dilde öğretim yapan programlara yapılan başvurular dışında yabancı dil koşulu aranmaz. Yabancı dilde öğretim yapan programlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 55 puan veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak zorunludur. Gerekli görüldüğü durumlarda bu asgari puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.

Adayların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  • İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulunun onayıyla adaylar mülakata alınabilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat sonucunun %25’i dikkate alınarak, hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.  
  • Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si ve lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
  • Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı anabilim ve anasanat dallarına başvuran adayların kabulünde lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
  • Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel