Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı-EN

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı-EN

Hızına yetişemediğimiz değişimlerin yol açtığı kültürel boşluklar, değerlerde ve aile yapısındaki değişimler, hızlı nüfus artışı ve göçler, suç oranlarının artması, ekonomik bozulmalar ve toplumun nitelikli insan gücüne duyduğu ihtiyacın ertelenemez sınırlara dayanması, hem topluma hem de bireye meydan okuyan çok sayıda sorunun yaşanmasına neden olmaktadır. Bütün bu koşullara uyum sağlamak ve kendisi için gerçekçi kararları almak zorunda olan bireylerin psikolojik hizmetlere duyduğu gereksinim de her geçen gün artmaktadır.

Psikolojik yardım hizmetlerini veren kişileri yetiştirmek üzere farklı meslekler vardır. Bu mesleklerden biri de rehberlik ve psikolojik danışmanlıktır. Bu amaçla uygulamalı bir bilim dalı olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üniversitemizin önemli programlarından biridir. Bu programla, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip, bunun yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak yeterlikte psikolojik danışmanları yetiştirme amacını taşıyoruz.

Eğitim programımızdaki zorunlu dersler akredite edilerek yapılandırılmıştır. Ayrıca programımıza dahil edeceğimiz seçmeli derslerle hem gelişen ve değişen koşullara uygun olarak öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini yetiştirmelerine, hem de farklı alanlardan dersler alarak insan ve davranış bilimlerine ilişkin yeterli bir bilgi birikimi oluşturmalarına yardım etmek planlanmıştır.

Uygulamayı planladığımız bu programın amacı, öğrencilerimizi psikolojik yardım verecek bilimsel yeterliliğin yanında, ülkesinin başta eğitim sorunları olmak üzere önemli toplumsal sorunlarına karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek, bilimsel merakla ulusal ve uluslararası alan yazını izleyebilecek, kendisini sürekli geliştiren, yaşama saygıyı ve duyarlılığı merkeze alan, hem evrensel hem de mesleki etik ilkelere bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitiminin kazandırdığı temel bilgi ve beceriler, doğal olarak sadece eğitim kurumlarında değil, uyum ve gelişim sorunlarının olduğu her yerde ve her alanda kullanılabilir. Dolayısıyla daha çok eğitim kurumlarında(Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise) “rehber öğretmen” unvanıyla istihdamı olsa da;  “psikolojik danışman”  unvanıyla endüstriden, sosyal yardım kurumlarına  ve sağlık kurumlarına kadar giderek genişleyen hizmet alanıyla insanın olduğu her yerde çalışma olanakları vardır.

 

İletişim:

e-posta: [email protected] 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel