Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Dünyada bazı gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitime katılım oranı % 100’e ulaşmaktadır. Türkiye’de son yıllarda eğitim alanında önemli gelişmelerden biri de okul öncesi eğitim alanında görülen katılım oranındaki artıştır.

Yaşamın en önemli dönemi olarak görülen 0 – 6 yaş dönemi, bireyin yaşamında temel gelişimin oluştuğu okul öncesi dönemdir. İlk temel alışkanlıklarını aile ortamında kazanan çocuklar, genellikle 3 yaşında başladıkları okul öncesi eğitim kurumunda zengin bir öğrenme ortamı içinde yaşıtları ile birlikte olma fırsatı bulurlar.

Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocukları karşılayan öğretmen çok önemli bir görev üstlenir. Çocukların bilgi ve beceriler edinmelerini gelişimsel bir çerçevede ele alır; yarattığı ortam ve uyguladığı etkinlikler ile bu yaş dönemi çocuklar için en önemli kişilerden biridir.

Bu doğrultuda Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında vermek istediğimiz eğitim, öncelikle bu alan konusunda sağlam ve güncel bilgiye sahip, çocuk gelişimini ve öğrenmede etkili yöntem ve teknikleri iyi bilen, çocuklarla çalışmaktan zevk alan, onlara hayatı öğrettiği kadar çocuklardan da öğrenmeyi bilen öğretmenler yetiştirmeye yönelik kapsamlı bir eğitimdir.

Uygulamayı planladığımız bu programın amacı, Türkiye’de günümüzde anne babaların da önem verdiği, gerekli gördüğü ve katkı yapmak istedikleri okul öncesi eğitim alanında bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetiştirerek, giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamaktır.

Mezunlarımızın okul öncesi eğitim alanını iyi tanıyan ve bu alana katkı sağlayabilen, bilgili ve kendine güvenen eğitimciler olmasının yanısıra öğrenme ve öğretme motivasyonu olan, işbirliği içinde çalışabilen, bilgilerini paylaşabilen, çocuklarla çalışmaktan zevk alan, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan öğretmenler olmasını hedefliyoruz. Ayrıca çocukların hayatlarındaki ilk okul deneyimlerinde rol oynayan profesyonelleri yetiştirerek bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz.

Mezunlarımız özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında ‘Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni’ olarak çalışabilmekte ve okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

 

İletişim:

e-posta:[email protected]

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel