Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Değerlendirmeler
Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Değerlendirmeler

Paylaş

Yarıyıl  öncesi

Öğrenciler tarafından dersin planı, dersin içeriği, değerlendirmeler ve ders kazanımlarına ilişkin geribildirim alınmasını sağlayan çevrimiçi bir öğrenci değerlendirmesidir.

Yarıyıl ortası

Yarıyılın ortasında dersle ilgili geri bildirim almasını sağlayarak öğretim elemanına dersin uygulanması ve öğretim süreci konusunda gerekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapabilmesine olanak sağlayan çevrimiçi bir öğrenci değerlendirmesidir.

Yarıyıl sonu

Yarıyılın sonunda dersin işlenişi, ders planına bağlılığı, değerlendirmeler ve ders kazanımlarına ilişkin geribildirim alınmasını sağlayan çevrimiçi bir öğrenci değerlendirmesidir.