SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | Sağlık Hizmetleri
SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri

Paylaş

Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması eğitimin başarısı için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan üniversitemiz, sağlık hizmetlerini Marmara Eğitim Köyü yerleşkesinde bulunan 2 katlı sağlık merkezinde bir hekim, bir hemşire ve iki sağlık memuru tarafından yürütmektedir. Ayrıca gerektiğinde Maltepe merkezde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesinden destek alınmaktadır. 

Sağlık Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı: ”Sağlık sadece hasta olmama durumu değil bedensel ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.” şeklinde tanımlamaktadır. Her alanda evrensel değerleri ölçü alan üniversitemiz sağlık hizmetlerini de bu evrensel tanıma uyan bir anlayışla yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yürüttüğümüz sağlık hizmetlerinin temel yaklaşımı kişiyi hastalıklardan korumak, sağlık kapasitesini yükseltmek ve bunlara rağmen bir hastalık oluşursa tam bir birinci basamak sağlık hizmeti sunmak sevk edilen hastaların takibini yapmaktır. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar 3 ana başlık altında toplanabilir.

 

A) Koruyucu Sağlık Çalışmaları 

1- Çevre Sağlığı:

 • Periyodik muayeneler: Başta gıda ile ilgili mutfak, yemekhane ve kantin çalışanları olmak üzere tüm personelin işe giriş ve yıllık genel sağlık muayeneleri yapılarak sağlık ve hijyen açısından çalışmalarına engel bir durum olup olmadığı belirlenmektedir. Böyle bir durum görüldüğünde tedavi tamamlanıncaya kadar işten alınmaktadır. Muayene ve tedavileriyle ilgili işlemler çalışanların kişisel sağlık dosyalarına işlenmektedir.
 • Portör tetkikleri: İlgili personelin yılda bir kez akciğer filmleri çektirilmekte ve portör(taşıyıcı) tetkikleri yaptırılmaktadır.
 • İlgili çalışanlarımıza kişisel sağlık bilgisi, gıda hijyeni, toplu beslenme sistemlerinde sağlık bilgisi, yüzey hijyeni ve ortam hijyeni konularında düzenli olarak eğitim verilmektedir.
 • Yemekhane ve kantinler düzenli olarak günlük denetim çizelgeleriyle sağlık gözetiminde tutulmaktadır.
 • Sularımızın günlük klor düzeyleri takip edilip, ayda bir kez bakteriyolojik analizleri yaptırılmaktadır.

 

2- Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Çalışmaları

 • Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın hastalık ve kaza risklerine karşı gerekli aşılamaları(Grip, Hepatit-B,Tetanos vb)kampanyalar düzenlenerek uygun şartlarla yapılmaktadır.
 • Konferans, panel, broşür gibi görsel ve işitsel yöntemlerle güncel hastalıklar ve sakınılması gereken sağlık riskleri konusunda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.


B) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

 • Üniversitemize bağlı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde öğrencilerimizin muayene ve tedavileri yapılmakta gerektiğinde diğer sağlık kuruluşlarına da sevki yapılmaktadır.
 • Emekli sandığı yada özel sigorta gibi bir sağlık güvencesi bulunan öğrencilerimizin reçeteleri düzenlenmekte diğer öğrencilerimizin anlaşmalı eczanelerden indirimli ilaç alabilmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.
 • Sağlık merkezimizde görevli doktor, hemşire, psikolog, yardımcı sağlık personeli ve ambulans şoförü çalışma saatleri içinde sağlık hizmeti sunmaktadır.Çalışma saatleri dışında da ambulans şoförü ve ambulansımız gerekli sevkleri yapmaktadır. Kampüsümüze en yakın hastane Süreyya Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olup ulaşım 5-6 dakika sürmektedir. Maltepe merkezindeki Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşım ise ambulansımızla 10-12 dakika sürmektedir. 

 
C- Sağlık-Güvenlik Eğitimleri         

      
A) Öğrenci ve personelimiz için sağlıkla ilgili destek ve katkı amaçlı yapılan ve yapılması planlanan eğitimlerin konu başlıkları:
 

 1. COVİD-19 Bilgilendirme
 2. Sigara ve Sağlık
 3. Sağlıklı Beslenme ve Zihinsel Performans 
 4. Kan Bağışı
 5. Uyuşturucu ve Sağlık
 6. Hepatit-B 
 7. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 8. Cinsel Sağlık
 9. Ofis ergonomisi eğitimleri
 10. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve bel ağrısı
 11. Hijyen eğitimi
 12. İlk yardım eğitimi
 13. Bilgisayar kullanımı ve sağlık riskleri

B) Bağımlılık ve Bağımlılıktan Korunma Broşürü için TIKLAYINIZ!