Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Paylaş

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

2010 yılında Avrupa Yükseköğretim çalışmaları ile başlayan Kalite Yolculuğu, 2017 yılı Temmuz ayında Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ile çalışmalarına hız vermiştir. Üniversitemizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmaları tüm akademik ve idari birimlerimizde eşzamanlı olarak başlamış ve gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra, Türk Standartları Enstitüsü’ne başvuruda bulunulmuştur. Türk Standartları Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği tetkikler sonucunda belge almaya hak kazanılmıştır. Maltepe Üniversitesi 29 Haziran 2018 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

 

 

 

 

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Temel Sorumluluk Alanları şu şekildedir:

 • Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bolonya Süreci) ile ilgili dokümanları hazırlar, günceller.
 • 5 yıllık Stratejik Planları hazırlar, yıllık öz-değerlendirme çalışmalarını ve paydaş memnuniyeti çalışmalarını yapar ve raporlar.
 •  ISO 9001:2015 Standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
 • Üniversitenin tüm birimlerinde ve her düzeyinde Kalite Güvencesi Yönetiminden sorumludur.
 • Doküman hazırlar, revizyon yapar, yayınlar, kaydeder ve dağıtım yapar.
 • Kalite iç denetim planını hazırlar ve denetimlerin yapılmasını sağlar.
 • Kalite sorumlularının ve iç denetçilerin eğitim almalarını sağlar.
 • Süreç sorumluları ve çalışanlara Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim verilmesini temin eder.
 • Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için girdileri hazırlar, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımının yapılmasından sorumludur.
 • Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlar.
 • Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapar.
 • Süreçlerin sağlıklı yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlar.