İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek

Paylaş

HUKUK FELSEFESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: 

RETHINKING THE PHILOSOPY OF LAW:

HUKUK TEORİLERİ, İNSAN HAKLARI VE ANAYASALAR 

LEGAL THEORIES, CONSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS

Bu kitap "Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar" konulu toplantıda yapılan konuşmalardan bir kısmının metinleridir. Bu toplantıyı düzenlememizin ana amacı, Hukuk Felsefesini yeni problemleriyle akademik gündeme getirmek, böylece de her düzeyde hukuk oluşturmada ve hukukun uygulanmasında etik ile insan haklarının yerine ve önemine dikkat çekmektir.

Kitapta bildirisi bulunanlar ve bildiri konuları şunlar:

Açılış Konuşmaları / Inaugural Addresses

 • Prof. Dr. Kemal Köymen, Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Avukat Özdemir Özok, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 Bildiriler / Papers

 • Ofer Raban, Kamerun, “The Benefits and Dangers in Dual Constitutional Systems of Civil Rights Protection
 • İbrahim Ö. Kaboğlu, Türkiye“Olağan Dönemlerde Anayasa Yapmanın Zorlukları: Anayasanın Dayandığı Temel İLkeler Üzerine Oydaşma Sorunu”
 • Ece Göztepe, Türkiye, “Çokboyutlu Hukuk Düzleminde Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Meselesi”
 • Hayrettin Ökçesiz, Türkiye, “Hukuka Felsefe Düşünmek”
 • Oktay Uygun, Türkiye, “Çağımızın İnsan Onuruna Yönelttiği Tehditler Karşısında İnsan Haklarının Önemi”
 • Gülriz Uygur, Türkiye, “Hukuki Bakış Açısında Etik Dayanağa Yer Vermek”
 • Kenneth Einar Himma, ABD, “Understanding the Relationship Between” the U.S. Constitution and Positivism’s Rule of Recognition: Constitutional Theory and Jurisprudence”
 • Bertil Emrah Oder, Türkiye“Temel Hakların Yargısallaşması ve Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örneği

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-2

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı: 172, Boyutları: 14,5 x 21, Basım Yeri – Tarihi: İstanbul - 2011, ISBN: 978-975-6760-41-3