Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı | Görev Tanımı
Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı;

Üniversitemizde iç iletişimi sağlamak ve toplumun tüm kesimleriyle işbirliğini ve bilgi alışverişini geliştirmeyi hedefleyen Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü; enformasyon ve koordinasyon, organizasyon ve tanıtım, toplum ve medya ile ilişkiler, tasarım-teknik hizmetleri ve protokol misafirlerinin ağırlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak, tanıtım; yönetimin stratejik kararlarına yönelik bilgi derleme; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve hedeflerin kurum mensuplarına benimsetilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar oluşturmaktadır.