Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | GT'2019 Bildiri Özeti Kabul Duyurusu
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

GT'2019 Bildiri Özeti Kabul Duyurusu

Paylaş

Prof.Hamit Topuz ve Dr. Neslihan Yuca katılarak "Enerji Depolama ve Hibrit Uygulamalar" sunumunu yapmışlardır. .