Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | 7-21 Temmuz Enerji Workshop (çalıştayı)
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

7-21 Temmuz Enerji Workshop (çalıştayı)

Paylaş

Workshop çalışmalarımız,7 Temmuz 2018 Sabahı, Sayın Prof. Dr. Tahir Çağın ve Sayın Prof. Dr. Raşit Turan’a Enerji ve Çevre Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarları'nın kurulumu ve Merkezimizde stratejik olarak geliştirilmesini planladığımız çevre ve enerji teknolojilerinin ar-ge çalışmaları hakkında yaptığımız kısa bir sunum ile başlamıştır. Katılımcılardan, çalışmalarımız hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır.

Enerji Depolaması

Enerji depolanması teknolojilerinden “süpercapacitor” teknolojisine ve batarya teknolojisine yönelik üniversitemizin yürütücülüğünde " Yüksek enerji Yoğunluğuna Sahip Özgün Süperkapasitör geliştirilmesi için Grafen / Borkarbonitrür Nanotüp/ Metal Oksit Elektrodların Tasarımı ve Simülasyonu” başlıklı projenin hazırlıklarının tamamlanarak Eylül 2018 de açılacak olan TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na  sunulmasına karar verildi.

Projede Görev Alacak Akademisyenler

 • Proje Danışmanları -  Prof. Dr. Tahir Çağın (Texas A&M Univ.)
 • Proje yürütücüsü – Doç. Dr. Nevin Taşaltın  (Maltepe Univ)

Proje Araştırmacıları

 • Prof. Dr. İdris Gümüş (Maltepe Univ)
 • Prof. Dr. Özay Gürtuğ (Maltepe Univ)
 • Prof. Dr. Çetin Taşseven (YTÜ)
 • Doç. Dr. Murat Çalışkan (YTÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi  Zehra Çekmen (Maltepe Univ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sarıca (Maltepe Univ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Saffet Yeşilyurt (Maltepe Univ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Demircan (Maltepe Univ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şahin  Uyaner (TAU)
 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün Orbak
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sarıca

Alınan Tavsiye Kararları

Enerji depolama teknolojileri kapsamında Maltepe Üniversitesi, Teksas A&M Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi'nin uzun vadeli işbirliği yapması önerildi.

Süperkapasitörler İçin Özgün Polimer Nanokompozit Elektrot Tasarımı

"Li-iyon batarya  elektrodunda  MSI yüzeyin araştırılması " başlıklı proje önerisi  hakkında toplantı yapıldı. Projenin hazırlıklarının tamamlanarak Eylül 2018 de açılacak olan TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na sunulmasına karar verildi. 

Proje Yürütücüsü

 • Prof. Dr. Özay Gürtuğ

Araştırmacılar

 • Prof. Dr. İdris Gümüş
 • Prof. Dr. Çetin Taşseven
 • Doç. Dr. Şahin Uyaver
 • Doç. Dr. Murat Çalışkan
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Şengün Demircan
 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün Orbak
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sarıca

Proje Danışmanı 

 • Prof. Dr. Tahir Çağın
 • Doç. Dr. Nevin Taşaltın

Projede Görev Alacak Akademisyenler

 • Proje Danışmanları -  Prof. Dr. Tahir Çağın (Texas A&M Univ.)
 • Proje Yürütücüsü – Doç. Dr. Nevin Taşaltın  (Maltepe Univ)

Proje Araştırmacıları

 • Prof. Dr. Özay Gürtuğ (Maltepe Univ)
 • Prof. Dr. Hamit Topuz (Maltepe Univ) 
 • Dr. Neslihan Yuca Doğdu (ITU)
 • Dr. Adem Tekin (ITU)